Systemisch coachen

Werken met systeemdynamieken in coaching

Systemisch coachen

Systemisch coachen

Meer regie willen voelen en keuzes kunnen maken vanuit je eigen intuïtie en waarheid.

Werken met systeemdynamieken - Debbie de Jong
Opstellingenwerk - Debbie de Jong

Als een ieder zijn of haar plek kan innemen gaat het stromen en ontstaat er levensenergie.

De drie belangrijkste systemische wetten die gelden in familiesystemen en organisatiesystemen: - Debbie de Jong

De drie belangrijkste systemische wetten die gelden in familiesystemen en organisatiesystemen:

De wet van insluiten en uitsluiten
Iedereen hoort erbij en heeft recht op een plek in het systeem levend of dood. Niemand kan worden uitgesloten. Als mensen niet gezien worden, gekend of geëerd kunnen worden, stagneert dit de ontwikkeling van het hele systeem.

De wet van geven en nemen in balans
Er moet een balans zijn van geven en nemen. Wanneer deze balans aanwezig is, groeit en bloeit het systeem. Wanneer er geen balans is wordt het systeem ziek.

De wet van de ordening en de juiste plek
Er is een natuurlijk onuitgesproken hiërarchische volgorde die recht doet aan de leden van het systeem. Wanneer de leden van een systeem op de juiste plek staan, maakt dat hen krachtig. Groei en vooruitgang in het systeem is dan mogelijk.

.