Ademwerk

Systemisch Ademcoach

Ademwerk

Ademwerk

Verbonden ademreis

In een verbonden ademsessie krijgt je toegang tot je onderbewustzijn middels je eigen ademhaling.
Beperkingen in ons ademhalingssysteem ontstaan wanneer we onze ademhaling inhouden om een onaangenaam gevoel te vermijden. Beeld je maar eens in, als je een schrikreactie hebt, dan stop je even met ademhalen. Door onze ademhaling in te houden voelen we niet, en onderdrukken we de gevoelens en slaan deze op tot op celniveau.
Dit vraagt energie, wat chronische klachten kan veroorzaken. Door de ademhaling te gaan openen en zuurstof te transporten door je lichaam wordt dit tot op cel niveau in beweging gezet. En kunnen overwerkte emoties en trauma’s worden verwerkt en losgelaten.

Trauma's en vastgezette emoties - Debbie de Jong

Vechten, vluchten of bevriezen

Bij vechten en vluchten wordt de energie gebruikt bij bevriezen vindt de ontlading vaak niet plaats (huilen, trillen, schreeuwen) deze energie wordt ergens vast gezet in het lichaam en wacht op een goed moment om als nog ontladen te worden. Een ademsessie is hier een manier voor.

Symptomen  van trauma's en vastgezette emoties kunnen zijn: - Debbie de Jong
Wat kun je verwachten - Debbie de Jong
Kennis maken?